Už žádné klacky pod nohy!

…také chcete, aby stát přestal házet klacky pod nohy občanům a živnostníkům?

Ilustrace

I Vás se to týká

…zjistěte, jak se Vám změní život po zavedení chytrých vylepšení, která pro Česko chystají Svobodní:

Povinné zavření obchodů o svátcích

Ilustrace změny

Co změnit: Platit bude nový zákon, který uzavře větší prodejny o státních svátcích. Zdůvodněním této nové regulace je to, že by „zaměstnanci měli být o svátcích spíše doma a ne v práci“.

Platba ze srážkové vody

Ilustrace změny

Co změnit: Podle současných pravidel mají majitelé nemovitostí určených k podnikání povinnost platit vedle vodného a stočeného také poplatek za srážkové vody. Jedná se o poplatek za to, že jim na dům padá dešťová voda, která poté stéká do kanalizace. Z nemovitostí určených k bydlení se platit nemusí.

Povinný potravinářský průkaz

Ilustrace změny

Co změnit: Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství musí mít každý zaměstnanec v sektoru potravinářství a některých dalších služeb jako je například kadeřnictví nebo pedikůra. Každý pracovník tak musí jít na zdravotní prohlídku ke svému obvodnímu lékaři a zaplatit cca 200 Kč za vystavení průkazu. Doba platnosti je obvykle neomezená. Pracovník musí mít vždy při práci potravinářský průkaz u sebe kvůli případné kontrole. Musí také ovládat hygienické zásady dle vyhlášky č. 400/2009 Sb., z kterých jej mohou kontroloři zkoušet a v případě neznalosti zakázat pracovníkovi výkon práce, a to doby než složí zkoušku před odbornou komisí. V případě, že pracovník nemá potravinářský průkaz, hrozí podnikateli pokuta.

Povinné uvádění měrné ceny

Ilustrace změny

Co změnit: Všichni obchodníci jsou nuceni na cenovkách vedle prodejní ceny uvádět takzvanou měrnou cenu. To znamená, že u všech potravinářských výrobků označených údajem o množství, objemu nebo hmotnosti, musí přepočítat cenu také na 1 kg, 1 l (resp. dle specifika výrobku na 1 ks, 100 g, 100 ml) a uvést ji na cenovce také. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta až 5 milionů korun.

Povinné uvádění alergenů

Ilustrace změny

Co změnit: Nařízení Evropské unie požadující povinné uvádění alergenů u všech pokrmů ve stravovacích zařízeních začalo platit 13. prosince 2014. V provozovně musí být na viditelném místě umístěn seznam pokrmů a příslušných alergenů, případně tuto informaci musí provozovatel uvést v jídelním lístku nebo alespoň napsat, že informace o alergenem v případě zájmu poskytne obsluha. Evropská unie vydala seznam celkem čtrnácti alergenů, které je nutné uvést. Pokud nařízení provozovatel nedodrží, hrozí mu až 10 milionová pokuta.

Povinná komunikace s úřady prostřednictvím datové schránky

Ilustrace změny

Co změnit: V případě, že má právnická či fyzická osoba zřízenou datovou schránku, je jí zakázáno posílat finančnímu úřadu dokumenty jiným způsobem než elektronicky. Týká se to zejména podání daňového přiznání, a to i tehdy, když si daňový poplatník datovou schránku zřídil dobrovolně. Jakmile požadované dokumenty doručí úřadu jinou cestou, je mu automaticky udělena pokuta 2000 Kč a v případě opakování až 50 000 Kč. Datovou schránku navíc není možné na požádání zrušit, lze pouze znepřístupnit; tuto možnost však nemají kupříkladu firmy zapsané v obchodním rejstříku.
(Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. a daňový řád 280/2009 Sb.)

Povinné energetické štítky nemovitostí

Ilustrace změny

Co změnit: V případě, že chcete pronajmout nebo prodat vaši nemovitost, platí pro vás zpravidla povinnost pořídit ji energetický štítek. Jedná se o jakýsi certifikát se sedmimístnou škálou o různých kategoriích, který dokladuje energetickou náročnost objektu. Z této povinnosti jsou vyčleněny některé nemovitosti – např. stavby s plochou pod 50 m2 nebo stavby pro náboženské účely.  Energetický štítek stojí majitele rodinného domu kolem 6 000 Kč, u větších komerčních staveb se jeho cena pohybuje v desetitisících. Štítky vydávají odborníci autorizovaní Ministerstvem průmyslu a obchodu, správnost dat ověřuje Státní energetická inspekce.

Nadměrná zátěž statistickým vykazováním

Ilustrace změny

Co změnit: Podnikatelé, živnostníci, ale i ostatní lidé, jsou velmi často zatěžováni povinnostmi vykazovat statistické údaje. Nejčastější takovou povinností je, když si Český statistický úřad vybere podnikatele jako statistickou jednotku. V takové situaci je podnikatel pravidelně bombardován dotazníky, které jsou časově náročné na vyplnění a řada informací ani není snadno dostupná. Podnikatel prakticky nemá šanci se ze statistického zjišťování vyvázat. Často se tak stává, že podnikatelé vyplňují nepřesné informace nebo „na truc“ zcela nepravdivé. Statistické zjišťování pak stejně není validní.

Povinnost vykazování stejných údajů různým úřadům veřejné správy

Ilustrace změny

Co změnit: Občan musí hlásit stejné informace na celou řadu úřadů a veřejnoprávních institucí. Týká se to například změn adresy, rodinného stavu, jména, apod. Dále se to týká například povinností vykazovat stejné informace plynoucí z pracovněprávního vztahu, které se pak přiznávají zvlášť na finančním úřadě, zvlášť na správě sociální zabezpečení a zvlášť na zdravotní pojišťovně. Firmy musí své účetní výkazy posílat zvlášť na finanční úřad a zvlášť na rejstříkový soud.

Povinné lékařské prohlídky

Ilustrace změny

Co změnit: Všichni lidé pracující v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru bez ohledu na rizikovost práce musí podstoupit vstupní, periodické a výstupní zdravotní prohlídky u závodního lékaře. Opakované prohlídky se u administrativních pracovníků provádí jednou za 6 let (u starších 50 let jednou za 4 roky). U rizikovější činnosti je to častěji, u nejrizikovějších každý rok.