Platba ze srážkové vody

Ilustrace změny
3. nejlepší změna 83 bodů celkem

Současný stav:

Podle současných pravidel mají majitelé nemovitostí určených k podnikání povinnost platit vedle vodného a stočeného také poplatek za srážkové vody. Jedná se o poplatek za to, že jim na dům padá dešťová voda, která poté stéká do kanalizace. Z nemovitostí určených k bydlení se platit nemusí.

ŹárovkaZměna:

Copak prší jen na budovy určené k podnikání? Podle nás se jedná o další zbytečný poplatek zatěžující aktivní nezávislé lidi – podnikatele a živnostníky. Proto je třeba jej zrušit. Navíc když tito lidé platí také stočné, které je prakticky poplatkem za užívání kanalizace.

Jsem pro změnu Nevadí mi to