Povinná komunikace s úřady prostřednictvím datové schránky

Ilustrace změny
9. nejlepší změna 30 bodů celkem

Současný stav:

V případě, že má právnická či fyzická osoba zřízenou datovou schránku, je jí zakázáno posílat finančnímu úřadu dokumenty jiným způsobem než elektronicky. Týká se to zejména podání daňového přiznání, a to i tehdy, když si daňový poplatník datovou schránku zřídil dobrovolně. Jakmile požadované dokumenty doručí úřadu jinou cestou, je mu automaticky udělena pokuta 2000 Kč a v případě opakování až 50 000 Kč. Datovou schránku navíc není možné na požádání zrušit, lze pouze znepřístupnit; tuto možnost však nemají kupříkladu firmy zapsané v obchodním rejstříku.
(Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 300/2008 Sb. a daňový řád 280/2009 Sb.)

ŹárovkaZměna:

V liberálním státě úředníci slouží občanům, ne naopak. Proto by mělo být pouze na daňovém poplatníkovi, jakým způsobem se rozhodne daňové přiznání podat. Stejně tak by měly být datové schránky volitelným doplňkem, jenž je možné v případě nespokojenosti bez problémů zrušit. Veškerou byrokracii okolo daňového přiznání je nutné redukovat na úplné minimum, aby podání daňového přiznání bylo jednoduché, rychlé a bez zbytečných nákladů.

Jsem pro změnu Nevadí mi to