Povinné lékařské prohlídky

Ilustrace změny
4. nejlepší změna 78 bodů celkem

Současný stav:

Všichni lidé pracující v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru bez ohledu na rizikovost práce musí podstoupit vstupní, periodické a výstupní zdravotní prohlídky u závodního lékaře. Opakované prohlídky se u administrativních pracovníků provádí jednou za 6 let (u starších 50 let jednou za 4 roky). U rizikovější činnosti je to častěji, u nejrizikovějších každý rok.

Obvodní lékař musí zaměstnanci poskytnout výpis z karty pro závodního lékaře, za který obvykle zaměstnanec zaplatí kolem 200 Kč. Závodní lékař poté posoudí zdravotní způsobilost zaměstnance, ačkoliv svého pacienta a jeho dlouhodobé problémy na rozdíl od obvodního lékaře nezná. Poté vydá osvědčení o pracovní způsobilosti a naúčtuje si poplatek (cca 400 – 1000 Kč).

(Zákon o specifických zdravotních službách 373/2011 Sb.)

ŹárovkaZměna:

Existuje hned několik způsobů řešení této byrokratické překážky:

  1. Nejmírnějším řešením by bylo zrušit povinnost závodních lékařů a umožnit, aby pracovní způsobilost prověřoval pouze praktický lékař. Ten zná pacienta lépe a dokáže jeho stav posoudit mnohem kvalifikovaněji, než cizí lékař.

 

  1. Liberálnějším řešením by bylo převedení posuzování zdravotní způsobilosti pod běžné preventivní dvouleté prohlídky u obvodního lékaře. V rámci nich by lékař vydával zprávu pro zaměstnavatele pouze v případě, že by došlo ke změně zdravotní způsobilosti. Zároveň s tím by došlo k úplnému zrušení povinnosti posuzování u profesí nejnižších rizik.

 

  1. Nejliberálnější cestou by bylo ponechat posuzování zdravotní způsobilosti na zaměstnanci a zaměstnavateli. Ponechat jim právo, aby se zcela individuálně dohodli na rizikovosti práce a způsobu, jakým se budou důsledky rizik řešit. Zákon by pouze definoval, kdo zodpovídá za pracovní úrazy v případě absence posudku pracovní způsobilosti a absence definice v pracovní smlouvě.
Jsem pro změnu Nevadí mi to