Povinné uvádění alergenů

Ilustrace změny
10. nejlepší změna 26 bodů celkem

Současný stav:

Nařízení Evropské unie požadující povinné uvádění alergenů u všech pokrmů ve stravovacích zařízeních začalo platit 13. prosince 2014. V provozovně musí být na viditelném místě umístěn seznam pokrmů a příslušných alergenů, případně tuto informaci musí provozovatel uvést v jídelním lístku nebo alespoň napsat, že informace o alergenem v případě zájmu poskytne obsluha. Evropská unie vydala seznam celkem čtrnácti alergenů, které je nutné uvést. Pokud nařízení provozovatel nedodrží, hrozí mu až 10 milionová pokuta.

ŹárovkaZměna:

Provozovatelé restaurací a dalších provozoven mají dost starostí na to, aby se ještě věnovali dalším povinnostem. Nehledě na to, že jídelní lístky se mění v číselníky, místo aby byl prostor využit k užitečnějším popiskům. I bez této povinnosti by určitě existovaly restaurace, které by si zakládaly na informování zákazníků o úplných podrobnostech, zároveň existují i další kvalitní podniky schopné odpovědět zákazníkům na takové otázky, případně přizpůsobit pokrm jeho potřebám. Každému podnikateli, kterému záleží na podniku a na zisku, totiž musí záležet i na spokojenosti jeho zákazníků. Bez spokojenosti by zisk nebyl.

Proto je možné toto zbytečné nařízení zrušit. Ušetřilo by se na úřednících, kteří jej nyní musí kontrolovat a podnikatelům by nehrozily nesmyslně vysoké k ničemu nevedoucí pokuty. Zákazník si umí vybrat kvalitní podnik, a proto ty nekvalitní časem zaniknou.

Jsem pro změnu Nevadí mi to