Povinnost vykazování stejných údajů různým úřadům veřejné správy

Ilustrace změny
7. nejlepší změna 44 bodů celkem

Současný stav:

Občan musí hlásit stejné informace na celou řadu úřadů a veřejnoprávních institucí. Týká se to například změn adresy, rodinného stavu, jména, apod. Dále se to týká například povinností vykazovat stejné informace plynoucí z pracovněprávního vztahu, které se pak přiznávají zvlášť na finančním úřadě, zvlášť na správě sociální zabezpečení a zvlášť na zdravotní pojišťovně. Firmy musí své účetní výkazy posílat zvlášť na finanční úřad a zvlášť na rejstříkový soud.

Stát pracuje na propojení základního registru s databázemi jednotlivých úřadů. Například změny adresy už se běžně promítají do údajů katastru nemovitostí. Proces jde velmi pomalu a stále zůstává povinnost změnu oznámit na občanech.

ŹárovkaZměna:

  1. Soustředit se na promítání změn v registrech do databází dalších úřadů.
  2. Dokud nebude systém automatický, převést povinnost oznámit změnu na úřad, kterého se změna týká. Tedy například při změně adresy by úřad při vydávání občanského průkazu rozeslal informaci o změně na všechny úřady, kam by si občan přál (obchodní rejstřík, zdravotní pojišťovna, …).
  3. S finančním úřadem, zdravotní pojišťovnou a správou sociálního zabezpečení by se komunikovalo jedním „přiznáním“, které by se podávalo například na CzechPointech a ten už by byl dále zodpovědný za distribuci.
Jsem pro změnu Nevadí mi to